Blog

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 9.12.2019 dobilo basketbalové srdiečko nášmu dlhoročnému trénerovi a funkcionárovi Jankovi Bronekovi. Vďaka jeho entuziazmu a láske k basketbalu sme zažili veľa dobrého i zábavného, vďaka nemu klub prekonal rôzne prekážky a vďaka nemu sme tu stále. Za všetko ďakujeme.