Prípravka

BASKETBAL DIEVČAT
CELOROČNÝ NÁBOR

Ročník narodenia 2009 a mladšie.

ZŠ KOMENSKÉHO
UTOROK 15:30 – 17:00
ŠTVRTOK 16:00 – 17:30

ŠPORTOVÁ HALA
PIATOK 14:30 – 16:00

INFO: 0908/479 214