Sponzorstvo

Chceli by ste finančne podporiť dobrú vec?

Podporte náš basketbalový klub!

 

Poukázaním sumy na náš účet podporíte dievčatá, ktoré podľahli čaru basketbalového
kumštu. Vďaka Vašim príspevkom môžu dievčatá absolvovať sústredenia
a zúčastňovať sa rôznych národných i medzinárodných turnajov.

číslo účtu : SK2609000000000532717424

Za každý finančný dar vopred veľmi pekne ďakujeme a ubezpečujeme všetkých darcov,
že peniaze budú použité v súlade so zákonom, dobrými mravmi a pre radosť
a úspech mladých športovkýň.