Venujte nám 2% z dane

Daňové zákony umožňujú všetkým, ktorí platia dane, rozhodnúť o svojich 2%.

Je to výborná príležitosť, ako môžete podporiť náš basketbalový klub.
Je to jedna z mála možností, ako financovať chod klubu, a preto Vám dávame do pozornosti túto možnosť.

Údaje o prijímateľovi :

Názov : ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BASKET Stará Ľubovňa, o.z.
Sídlo : ZŠ Komenského 6, 06401 Stará Ľubovňa
Právna forma : občianske združenie
IČO : 42090768


Ako na to :

Ak ste zamestnanec :

 1. Do 17.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo – POTVRDENIE o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1.  2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa  poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2.  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do VYHLÁSENIA spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 6. Obe tieto tlačivá, teda VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ak máte príjmy na základe ŽIVNOSTI, KONCESIE, INÉHO AKO ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA, INEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, alebo ide o PRÁVNICKU OSOBU (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., družstvo a pod.):

 1. 31. marec 2020 je posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie a podanie daňových priznaní právnickými osobami. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
 2. V daňovom priznaní uvediete názov, sídlo a IČO nášho občianskeho združenia, tak, ako je uvedené na liste Vyhlásenie.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto  poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC
  1. VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane editovateľné PDF *
  2. POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov  editovateľné PDF *
 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  1. Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) editovateľné PDF *
  2. Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) editovateľné PDF *
 3. DOBROVOĽNÍK (zamestnanec alebo FO), ktorý chce poukázať 3% z dane prikladá:
  1. Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti – Vysielajúca organizácia  textový dokument odt -vzor
  2. Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti – Príjemca  textový dokument odt – vzor
 4. PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb editovateľné PDF *

 *   po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí dokument na novej stránke. V pravo nad dokumentom kliknite na tlačidlo Otvoriť pomocou externého súboru. Takto otvorený dokument môžete vyplniť a vytlačiť.