Vedenie klubu

Predseda klubu :    Mgr. Andrea Vančová

Podpredseda     :    Mgr. Ľubomíra Kalakajová

Podpredseda     :    Zuzana Farkašová