Ľubovniansky turnaj 2018

Ľubovniansky basketbalový turnaj

08.-09.09.2018