O nás

KTO SME:
Sme občianske združenie, ktoré sa venuje športovej príprave dievčat zameranej na basketbal, od mladšieho školského veku až po dospelé kategórie.

Našou prioritou je naši deti aktívne a efektívne využívať voľný čas,  pod vedením kvalifikovaných trénerov. Basketbal utužuje dievčatá nielen fyzicky, ale učí ich aj kolektívnemu zmýšľaniu, zodpovednosti a tvorivosti.

 

NAŠA ČINNOSŤ:
Momentálne máme v súťažiach zapojené dve žiacke a jedno ženské družstvo.

Naplno sa venujeme aj prípravke, v ktorej dievčatá hravou formou zasväcujeme do tajov basketbalu. Sporadicky sa v zúčastňuje turnajov, kde dievčatá nielen nadobúdajú nové skúsenosti a zručnosti, ale odnášajú si aj množstvo zážitkov. V budúcej sezóne plánujeme otvori ďalšiu prípravku a postupne by sme radi vybudovali celú mládežnícku pyramídu.

 

NAŠE CIELE:
Napriek výbornému zázemiu v základnej škole Komenského, kde náš klub sídli, je našou veľkou ambíciou zefektívnenie a skvalitnenie tréningového procesu v každej kategórii, znásobenie účasti na turnajoch doma  aj v zahraničí, organizovanie letných i zimných sústredení so zameraním na všeobecnú športovú prípravu a aktívny prístup k športu.

Našou snahou je urobiť z nášho basketbalového klubu atraktívne miesto, ktoré nechce ži len tréningami a občasnými zápasmi, ale množstvom rôznorodých aktivít, ktoré pritiahnu do klubu ďalšie a ďalšie deti, ktoré by inak sedeli doma.